วิสัยทัศน์การพัฒนา "คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ร้อยเรียงประเพณีท้องถิ่น"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
 
 
 
 
       
 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
[18-03-2024]
กิจกรรมเคารพธงชาติและปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
กิจกรรมเคารพธงชาติและปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
[05-03-2024]
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 หว่าง 26 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 หว่าง 26 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
[26-02-2024]
 
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
[12-02-2024]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
[13-01-2024]
ประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอโนนนารายณ์ ประจำปี 2566
ประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอโนนนารายณ์ ประจำปี 2566
[21-05-2023]
 
 
 
Untitled Document
   
   
[ 19-06-2567] ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567  
[ 11-06-2567] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ...   ประกาศ 
[ 05-06-2567]  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...   ประกาศ 
[ 28-05-2567] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...   ประกาศ 
[ 30-11-2566] ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา ...  
[ 27-09-2566] คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษ   เอกสาร 
[ 21-06-2566] เฝ้าระวังฝุน PM2.5  
[ 19-03-2566] ประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด  
[ 16-03-2566] ประชาสัมพันธ์ การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566  
[ 10-01-2566] ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 14 มกราคม ...  
 
[ 15-07-2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...   เอกสาร 
[ 19-06-2567] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นฝิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...   เอกสาร เอกสารประกวดราคา 
[ 13-06-2567] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับนัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   เอกสาร 
[ 11-06-2567] เผยแพร่ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ...   ประกาศ เอกสารประกวดราคา 
[ 07-05-2567] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   ประกาศ 
[ 05-04-2567] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ...   เอกสาร 
[ 12-02-2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ...   ประกาศ 
[ 02-02-2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านอีแฮด หมู่ที่ ...   เอกสาร 
[ 03-07-2566] ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   เอกสาร 
[ 16-06-2566] ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   เอกสาร 
 
[ 18-01-2567] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ...   เอกสาร 
[ 04-10-2566] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ...   เอกสาร 
[ 18-07-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   เอกสาร 
[ 06-07-2566] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ...   เอกสาร 
[ 31-10-2565] ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   doc120221031111526.pdf 
 
[18-07-2567]   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพราหมณ์ หมู่ที่๖ ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[18-07-2567]   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.45-002 สายทางบ้านคำผง หมู่ที่1-สามแยกถนนลาดยางบ้านหนองหลวง บ้านสองห้อง องค์การบริหารส่วนตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[18-07-2567]   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[15-07-2567]   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.45-002 สายทางบ้านคำผง หมู่ที่1-สามแยกถนนลาดยางบ้านหนองหลวง บ้านสองห้อง องค์การบริหารส่วนตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[09-07-2567]   จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
   
   
   
     
  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาท้ององค์การบริหารส่วนตำบลคำผง
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
 
การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
การให้บริการ
  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย no gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม no gift policy
  รายงานผลตามนโยบาย no gift policy
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
     
   
 
     
   
     
   
 
   
   
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านประทับใจการให้บริการของ อบต.ด้านใดมากที่สุด?
บริการเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ
มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรู้ ความสามารถ
มีขั้นตอนที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน
ให้บริการรวดเร็ว
ให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดี
 
 
 
 
     
   
     
     
   
     
     
   
     
 
 
 
 
 
     
     
 
 
ที่อยู่ : อบต.คำผง 100 ม.1 ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130
โทร 0-4455-8943 E-mail : sao.khumpong@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MD digital solutions 09-0234-6527